Psikososyal İrtibat ve Danışma Merkezi

1981 yılında kurulan Psikososyal İrtibat ve Dayanışma Merkezi Bochum Belediyesi sosyal psikiyatrik servisinin bir bölümüdür. Bölgenin Doğu Sektöründe yasaların öngördüğü ayakta tedavi hizmeti sunmaktadır. Danışma merkezi, psikiyatrik hasta veya engelli kişiler ve yakınlarına danışmanlık, refakatçilik ve rehabilitatif yardımlar sunmaktadır.

Danışma Merkezi çok eski bir villada bulunmaktadır

Hizmetlerimiz, Bochum'un doğu sektöründe (sektör haritasını indirmeler bölümünden indirebilirsiniz) oturan ve

 • Psikoz,
 • Kişilik bozukluğu ve ağır nevroz,
 • Madde bağımlılığı (yalnız kriz anında yardım olarak), veya
 • Çoklu teşhis (örn. hem psikoz hem madde bağımlılığı)

bulunan hemşerilerimize yöneliktir.

Ayrıca bu tür hastalığı olan kişilerin yakınlarına da danışma hizmetini sunmaktayız.

Sosyal psikiyatrik servis özellikle

 • Bir hastanın kendi başına yardım bulamaması
 • Diğer (örn. psikiyatri ve nöroloji uzmanı doktorların sunduğu) yardımların yeterli olmaması veya onlardan yararlanamaması
 • Yoksulluk ve sosyal ilişkilerden mahrum kalınması

durumlarında hizmet sunmakta.

Görevlerimiz

 • Hastanedeki yatılı tedavi öncesi ve sonrası bakım
 • Rehabilitatif yardım olarak hasta ve yakınlarına uzun vadeli refakatçilik
 • Hastalarla grup çalışmaları ile hasta kulüpleri ve öz yardım gruplarına destek
 • Kapalı yakınlar grupları ve yakınların öz yardım gruplarına destek olarak hasta yakınlarına yönelik çalışmalar
 • Tıbbi, psikolojik veya idare hizmetlerine yönelik sosyal psikiyatrik danışmanlık
 • Psikososyal yardım sunan diğer kurumlarla ortak çalışma
 • Sosyal, medeni ve ceza hukuku kapsamında bilirkişi raporları hazırlama

Sunularımız:

 • Danışma merkezimizde tek kişi veya aile ile konuşma
 • Ev ziyaretleri
 • Hasta ve yakınlara grup çalışmaları
 • Sosyoterapi çerçevesinde buluşmalar (oturma, çalışma ve boş zaman değerlendirme alanlarındaki sosyal yeteneklere yeniden kavuşmak için aktiviteler)
 • Ergoterapi
 • İlaçla tedavi konusunda danışmanlık ve tedavi

Çalışmalarımızın hukuki ve içeriğiyle ilgili dayanakları:

 • PsychKG NRW (Kuzey Ren Vestfalya Ruhsal Hastalar Yasası)
 • Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Psikiyatrik Hizmetlerin Durumu Hakkında Rapor, Deutscher Bundestag 1975, (Ruh Hekimliği Anket Komisyonu)
 • Federal Hükümet Bilir Kişi Komisyonu'nun, Federal Hükümetin psikiyatri ile ilgili model programının temelinde psikiyatrik ve psikoterapi/psikosomatik alanındaki hizmetlerin reformuna ilişkin tavsiyeleri, Bundesgesundheitsministerium 1988