Eşlikli Yaşam

"Eşlikli Yaşam" adlı uzman hizmeti ağır ruh hastalığı olan ve sürekli olan bu yardım olmasaydı hep yeniden - hatta sürekli olarak - bir hastane veya bir yurtta kalmak zorunda olan insanlara refakatçilik hizmetini sunmakta. Bu hizmet, genellikle kendi evinde oturan hemşerilere sunulmaktadır.

Currently there are no news items.

Currently there are no news items.

Eşlikli Yaşam Hizmetinin Amacı

Günlük yaşamda eşlik ederek, Bochum-Ost bölgesinde (bölge haritasına bkz.) oturan, kronik ruh hastalığı olan insanlara yaşamlarını kendi belirleyecekleri biçimde sürdürebilmeleri sağlanır.

Örneğin:

 • Dertlerini dinleyip konuşarak destek vermek
 • Resmi dairelere dilekçe vermede yardım ve eşlik etmek
 • Kanuni müşavir (Betreuer) ve hekimle birlikte çalışmak
 • Ev aramada yardımcı olmak
 • Bakım servisleri ile ilişki sağlayıp aracılık yapmak
 • Boş zamanları değerlendirmede ilgi uyandırmak/yol bulup olanakları araştırmak
 • Yemek hazırlamada yol göstermek alış verişe yardım etmek
 • Ev bakımında (temizlik, çamaşır yıkama vs.) yol göstermek
 • Hekim görüşmelerinde refakat etmek
 • Mahalle ve semtte yeni ilişkiler kurmakta yardım etmek
 • Eşlikli Yaşam Hizmetlerinin sunduğu, 15 günde bir kafe'de buluşma, ayda bir yapılan Wohntreff, boş zamanda rehabilitatif etkinlikler gibi grup etkinliklerine katılmaya ilgi uyandırmak

Sunduğumuz hizmetler arasında.

Günlük yaşamda eşliğin anlamı nedir?

Günlük yaşamda eşlik, kronik ruh hastalığı olan insanlara öz günlük yaşamlarında, kendilerine özgü yaşam çizgilerinde refakat etmek anlamına gelir. Bunu yaparken ilgililerin, günden güne değişebilen her türlü gereksinimleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

This element still uses the old Contao 2 SRC format. Did you upgrade the database?

Eşlikli Yaşam Hizmetinden nasıl yararlanabilirim?

Eşlikli Yaşam Hizmeti, Sosyal Yasanın 12. kitabındaki “uyum yardımı” kapsamına girmekte. Giderlerini genellikle yerel üstü sosyal yardım kurumları üstlenir. Eşlikli yaşam hizmetinden yararlanabilmek için Münster’deki Landschaftsverband Westfalen-Lippe kurumuna dilekçe vermek gerekir. Dilekçe konusunda size severek ve geniş kapsamda yardımcı oluruz.
Eşlikli yaşam hizmetine ilginiz varsa lütfen Bayan Çam ile ilişkiye geçin: mobil: 0176 240 76 601.

1983’ten Bugüne Eşlikli Yaşam Hizmeti

1980’li yılların başında eşlikli yaşam ve buna bağlı işleyiş oldukça yeni bir kavramdı. Federal Almanya’daki psikiyatri anket raporunun yayımlanmasından sonra hükümet 1975 yılında, psikolojik hastaların bundan böyle büyük hastanelerde değil normal yaşam koşullarında barınmaları gerektiği kararı aldı. Eşlikli yaşam kavramıyla somut olarak kastedilense hizmet sunan kurumun uzun süreli, yoğun ve önleyici bir destek sağlaması anlaşılmaktaydı.

 • 1983: VfpB’ye bağlı eşlikli yaşam hizmetleri bölümü o zamanki vasilik bölümünden ilk müşterisini üstlendi.
 • 1987: Bochum Belediyesi, Federal Sosyal Yardım Yasası (BSHG)nin  39. maddesi uyarınca psikolojik hastalar için eşlikli yaşam hizmetlerini finanse etme kararını açıkladı.
 • 1988 Sosyal psikiyatri hizmetlerinde olduğu gibi eşlikli yaşam hizmetlerinin de şehrimizde saptanan bölgelere göre hizmet sunmaları konusunda sözleşme yapılır. Bu sözleşme, bölgede oturan tüm hastalara hizmet sunma ve eşlikli yaşam sunan diğer kurumları ile sosyal psikiyatri hizmetleri ile eşgüdüm içinde çalışma yükümlülüğünü de içermekte.
 • 2003: Taşıyıcı kurumun değişimi: Eşlikli yaşam hizmetlerinin finanse edilmesi yerel sosyal yardım dairelerinden bir üst sosyal yardım kurumu olan Landschaftsverband Westfalen-Lippe’ye devredildi.
 • 2007: Türkçe konuşan bir sosyal hizmet uzmanının eşlikli yaşam bölümüne alınmasıyla birlikte bu göçmen grubuna da hizmet verilmeye başlandı. Bununla yalnızca Türkçe konuşma olanağı değil, değişik kültürel deneyimlerinin de göz önünde bulundurulması ile de göçmenlere daha iyi hizmet sunabildiğimizi düşünmekteyiz.
 • 2009: Gerthe, Grumme, Harpen ve  Hiltrop semtlerindeki hemşerilerimiz için hizmetimize ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Ağustos 2009'dan beri dört arkadaşımız Lothringer Str. 3 adresindeki lokalimizde çalışmaktadır