Kanuni Müşavirlik Derneği

Ekonomik durumları ya da sağlıklarına ilişkin sorunları kendileri halledemeyen insanları, gereksinimlerini gidermek ve haklarını korumakta vekil etmek üzere sulh mahkemesi tarafından görevlendirilen kanuni müşavirlerin görev yaptığı dernek.

Kavramlar ve kavramların çevirisi üzerine küçük bir not:

Almanya’daki bazı hukuki veya sosyal psikiyatrik kurumlar Türkiye’de (ve başka ülkelerde) bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kurumların isimlerinin Türkçe karşılığı da bulunmamaktadır. Bu durumda çevirmen söz konusu kurumların görev ve işlevlerini en iyi biçimde anlatacak kavramları bulmak zorundadır. 1992’de Almanya’da yetişkinlere vasilik (Vormundschaft) kurumunun yerine kanuni müşavirlik (gesetzliche Betreuung) kurumunun getirilmesiyle ruhsal veya başka bir rahatsızlık ya da engellilik durumundan dolayı yasal bir vekilinin tayın edilmesini düzenleyen yasa “Betreuungsgesetz” olarak adlandırılmıştır. (Söz konusu işi yapan kişi de “Betreuer”, işin kendisi de “Betreuung”, vekili tayın edilen kişi ise “Betreuter” olarak tanımlanmıştır). Almancada bu ad ne kadar belirsiz ve muğlak ise – ki (huzur evindeki) “bakım”dan (çocuk yuvasındaki) “eğitim” veya “yasal vekillik”e kadar birbiriyle hiç ilişkisi olmayan işler bu şekilde adlandırılabilmektedir - bu kavramların çevirisi de o kadar sorunlu olmaktadır. Yasa ilk çıktığında, bu yeni düzenlemeyle özellikle vurgulamak istenen özellik yani yetişkin bir hasta veya engellinin vekilinin özellikle yapması istenen işin, ilgilinin haklarını ve çıkarlarını korumak, yaşamını kendisinin istediği biçimde yaşayabilmesini sağlamak olduğunu göz önünde bulundurarak Almanca kavramını “destek”, sonra da “korumanlık” olarak çevirdik. Çünkü tam Türkçe karşılığı olmayan bu kavramın işaret ettiği işi mümkün olduğu kadar somut biçimde anlatmak istedik. Ancak yasanın üzerine yapılan reformlarla birlikte ilgili kurumun yasal vekillik yanının daha fazla öne çıkarılmasıyla genellikle “Betreuung”un karşılığı olarak “kanuni müşavirlik” kavramı yaygın bir biçimde kabul görmüştür. Her ne kadar bu kavram kanımızca Almanya’daki kurumun içerik ve işlevini tam olarak açıklamamakta ve fazlaca soyut olmaktaysa da kavram karışıklığını önlemek için biz de artık “korumanlık” yerine “kanuni müşavirlik” kavramını kullanmaya karar verip bu bağlantıdaki yazılarımızı ona göre değiştirdik.

Kanuni Müşavirlik Hukuku

Çalışmalarımızın dayanağı, 2005 yılında gerçekleşen Kanuni Müşavirlik Hukuku reformudur. Eski metnin Almanca özetinin yanında 11 dildeki çevirileri bulunmaktadır. DeutschTürkischRussischArabischSerbokroatisch PersischGriechischPolnisch

Daha fazla bilgi: ›

On bir Dilde Kanuni Müşavirlik Hukuku

Burada, Leben mit Behinderung Hamburg Kanuni Müşavirlik Derneği ve (Institut für transkulturelle Betreuung'un desteğiyle) Rheinland-Pfalz eyaleti hükümeti tarafından gerçekleştirilen ve övgüye değer olan değişik dillerde yaptıkları bilgilendirmeleri temel alındı. Bu bilgiler kullanıma sunuldu.

Kanuni Müşavirlik Hukuku, en önemli yasal düzenlemeler birarada.

die rechtliche Betreuung

the modified guardianship

la tutelle

la curatela legal

kanuni müşavirlik

ПРABOBAЯ OПEKA

opieka prawna nad osobami pełnoletnimi

Betreuungsgesetz auf arabisch

Betreuungsgesetz auf serbisch

Betreuungsgesetz auf persisch

Betreuungsgesetz auf griechisch

Teknik konulardaki yardımları nedeniyle Bochum'daki Evangelische Fachhochschule Westfalen-Lippe'de görevli mühendis Sayın Andreas Beckmann'a teşekkür ederiz.

Gönüllü Kanuni Müşavirler

soldan: Beate Kriener, Sofie Nieder, Ulla Karadeniz

Derneğimizde dördü kadın, ikisi erkek olmak üzere altı sosyal hizmet uzmanı profesyonel olarak hizmet vermektedir. İlgilinin yakını ya da tanıdığı olarak mahkeme tarafından gönüllü kanuni müşavir olarak görevlendirilen kişilere ayrıntılı olarak yardımda bulunmakta ve gerekli yerlerde desteklemekteyiz. Bu konudaki güncel eğitim programımızı size ulaştırabiliriz.

Eğer gönüllü kanuni müşavir olarak ya da derneğimizin öteki çalışma alanları konusunda ilginiz varsa sağ taraftaki "İndir" bölümünde daha fazla bilgi bulup bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kanuni Müşavirler ve Göçmenlik

Kanuni müşavire ihtiyacı olanlar yalnızca Almanlar değildir. Onun için Kanuni Müşavirlik bölümünde Türkçe konuşan ve yeminli tercüman olan bir sosyal hizmet uzmanı görev yapmaktadır. Göçmenlere yönelik çalışmalarımızda yalnızca öteki dili değil, kültürel özellikleri de göz önünde bulundururuz.

Daha fazla bilgi >

Almanya bir göçmen ülkesidir. Bu gerçekliğin bazı yönlerine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu konuya genel bir bakış Federal Yabancılar Görevlisinin Web Sitesinde Homepage der Bundesausländerbeauftragten adresinde sunulmaktadır.

"Göçmenlik ve Kanuni Müşavirlik" konusunda henüz çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Burada Hannover'deki Institut für transkulturelle Betreuung adlı dernek Almanya'da özellikle göçmenlere yönelik Betreuungs yapan ilk kanuni müşavirlik derneği olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ayrıca, vasilik ve kanuni müşavirlik hukuku ile ilgilenen bir üst kurumu olan Betreuungsgerichtstag e.V. adlı dernek de değişik etkinliklerinde konuya ilişkin çalışma gruplarını sunmuştur Betreuungsgerichtstag e.V.

Ayrıca Ulla Karadeniz'in göçmenlik ve Almanya'daki göçmenlere ilişkin bazı temel veriler sunan "Besonderheiten der Eignung rechtlicher Betreuer von Migranten" (Göçmenlere kanuni müşavirlik yapacaklarda yeterlik özellikleri) (387 kb) başlıklı bitirme tezi de ilginç bir kaynaktır. Çevirmen, tercüman Ulla Karadeniz kültürler arası iletişimde dilin önemini ve kültürler arası yeteneğin başarılı ilişkiler kurulmasının ön koşulu olduğunu vurgulamaktadır.

Önlemsel Vekaletname ve Önlemsel Kanuni Müşavirlik Talimatı

Sözgelimi bir kaza sonucu kendime ilişkin karar veremeyecek duruma gelirsem ne olur? Bana ilişkin kim karar verecek? Eğer yalnız yaşıyorsam ağır bir hastalık durumunda işlem yapabilme yeteneğimi yitirmişsem parasal ve öteki işlerimi kim idare edecek? Yaşlanıp aklım karışmış duruma düşünce kim karar verecek hakkımda?

Kim ki bu ya da benzer soruları bir kez kendine sorar, mutlaka önlemsel vekaletname ya da kanuni müşavirlik konusunda bilgilenmelidir.

Alman hukuku (ebeveynlerin reşit olmayan çocuklarının sorumluluğunu üstlenme zorunluluğu haricinde) otomatik olarak yürürlüğe giren bir yasal temsilciliği öngörmemektedir. Onun için herkes, ortaya çıkabilecek zor durumlarda da kendi istekleri ve tasavvurları doğrultusunda yaşayabilmesi için kendine özgü geleceğini belirlemelidir.

Web sitemizden, Bochum Mahkemesinin Önlemsel Vekalet formu Amtsgericht Bochum: Vorsorgevollmacht ve Kuzey Ren Vesftfalya Adalet Bakanlığı'nın formu indirilebilir:  indirilebilir,

Ayrıca ana dili Almanca olmayanlar için Türkçe/Almanca ve Rusça/Almanca formlar da bulunmaktadır.